Perfektionismerådgiver

Perfektionisme spænder ben for mange. Roden til mange følelser af fiasko, selvkritiske tanker og lavt selvværd handler om, at vi forvrænger forestillingen om, hvornår vi er ”gode nok”.

Jeg hjælper dig med redskaber til at slippe perfektionismen, håndtere forandringer, lære at fokusere, arbejde målrettet med dine mål og visioner, undgå tidsspilde og overspringshandlinger, komme ud over rampen, eksekvere, strukturere og prioritere din tid og energi, sige nej, være vedholdende, nærværende og omsorgsfuld overfor dig selv og andre og på samme tid gå efter det du drømmer om og gør dig glad, uden en indre selvkritisk overdommer som fortæller dig, at du ikke er ”god nok”.

Hvordan arbejder jeg med dig?

Min tilgang til alle samtaler er styrkebaseret. Jeg har en evne til at se uforløst potentiale og give dig indsigt og motivation til selv at handle på det som du ønsker mere af og slippe det som du ønsker mindre af.

Vi bliver stærkere og trives bedre, når vi har nogle som tro på os, ser vores styrker, talenter og kompetencer, og når vi føler en styrke og frihed til selv at skabe det vi ønsker. Jeg vil gerne hjælpe dig til denne indsigt og det tilhørende handlemod.

”Digtet ’Så travlt vi har’ er meget smukt og skaber en lækker genkendelse. Det er en god reminder om at standse op og mærke efter! Tak for mange gode værktøjer til fremtidigt brug! Det har været en fornøjelse – tak for at føre os perfekt gennem perfektionismens verden 😊”

Marlene Madsen, lærer

”Super godt foredrag og øvelser! Interessant viden om hvad der får os til at følge alle kravene om at være perfekt til det hele. Gode metoder og redskaber til at leve et mere afslappet liv og viden om hvordan jeg kan anvende metoder og redskaber i praksis. Jeg har fået fokus på hvad relationer gør ved os, hvordan fokus kan skabe ro og hvordan vi kan støtte hinanden”

Eva Holberg, Kvalitets- og Projektmedarbejder

”Du er god til at servere de gode pointer. Rigtig godt med gode eksempler. Det er meget inspirerende, fordi du selv er så glad og positiv. En god rollemodel for det du 'prædiker'”

Lene Lynghede, Lægesekretær

”Jeg har fået opmærksomhed på, hvordan samtidskulturen påvirker individet, og det har fået mig til at reflekterer over, hvordan jeg og min familie er et produkt af tidens tendens til perfektionisme og forsøg på at være enestående og unikke… God poesi!”

Anne, Klinikassistent

Individuelle- eller gruppeforløb

& konsulentydelser

Som rådgiver og vejleder designer jeg unikke forløb, så det passer specifikt til dine ønsker. Jeg tilbyder individuel rådgivning, men har ligeledes gode erfaringer med gruppevejledning, hvor refleksion og fællesskab får perfekthedsfacaderne til at smuldre og åbner op for større meningsfuldhed, kreativitet, bedre relationer og samarbejde.

Mine samtaler kan foregå, hvor det passer dig, din virksomhed eller din uddannelsesinstitution bedst: Online, face-to-face og/eller som en walk & talk.

Det er mig meget på sinde, at du efter hver samtale føler dig mødt og går ud ad døren med en følelse af fornyet energi og af at have brugt din tid værdifuldt.

PERFECT MINDS

Vejledning og rådgivning tager typisk udgangspunkt i trivselsforløbet PERFECT MINDS©Trivselsforløbet baserer sig på min viden og forskning i perfektionisme og positiv psykologi.

Nøgleordene i modellen og forløbet er:
#Passion #Emotioner #Empati #resiliens #relationer #forventninger #selvomsorg #medfølelse, #tankefælder #adfærdsmønstre #beslutninger #mindset #mindfulness #idealer #interesser #narrativer #læring #vækst #udvikling #individuelle styrker #stresshåndtering

Er du klar til at give slip på din perfektionisme?